Móra Ferenc

Móra Ferenc

ra Ferenc (1879-1934) magyar író, újságíró, muzeológus, a „tiszteletbeli makói”, a magyar regény- és ifjúsági irodalom halhatatlan alakja. Tanulmányait – a család szegénysége miatt – nehéz körülmények között végezte. A budapesti egyetemen földrajz-természetrajz szakos tanári diplomát szerzett, de segédtanárként csupán egy évig tanított. Elbeszéléseiben, verseiben és regényeiben a parasztság kiszolgáltatottságának egyik legérzékenyebb ábrázolója volt. Szépprózáját kitűnő mesélőkészség, higgadt humor és az élőbeszédhez közelálló világos stílus jellemzi.

Híres gyermekirodalmi alkotásai:

  • Kincskereső kisködmön (1918)
  • Az aranyszőrű bárány / A betlehemi csillag (1903)
  • Csilicsali Csalavári Csalavér (1913)
  • Dióbél királyfi és társai. Egy öreg ember emlékei fiatal gyerekeknek (1922)

Pin It on Pinterest