Tamkó Sirató Károly: Karancson

Délibábos
Karancson
négy fán nő a
narancsom.
S hogyha jő a
narancsszüret,
gyújtok egy nagy
örömtüzet,
s harsány hangon
harsogom a
parancsot:
parancsoljon
Karancson
narancsot!